Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Vóór elkaar…

Inhoudsopgave

 

Doel

Het doel van de Werkgroep is om er te zijn vóór elkaar, dat wil zeggen zowel binnen onze kerkelijke gemeente maar ook daarbuiten. Het houden van acties heeft een tweeledig doel, de onderlinge band binnen de gemeente verstevigen en geld verzamelen voor het gekozen project.

Wij zijn blij dat we voor de komende twee jaar weer een werkgroep hebben kunnen formeren. Een leuke enthousiaste groep mensen die zijn best gaat doen om een mooi bedrag op te halen voor een goed doel. We zullen proberen het hele jaar door verschillende acties op te zetten. Houdt u de kerkbode en de site in de gaten welke acties er gepland staan!

Gebedsposten

Ds. Ron van der Spoel (Amersfoort) gaat als pionier ‘gebedsposten’ opzetten, locaties waar christenen samenkomen om regelmatig te bidden voor hun woonomgeving. De IZB ondersteunt de pioniersplek in wording.
De ‘gebedsposten’ zijn gericht op vernieuwing van het geestelijk leven en het versterken van de missie van de kerk. ‘Daardoorheen zoeken we het welzijn van de wijk en de stad’, zegt Van der Spoel. De eerste gebedsgemeenschap is al begonnen in Amersfoort-Vathorst, waar hij als voorganger heeft gewerkt. Een tweede zal worden gecreeërd in de binnenstad van Amersfoort. De inrichting van de gebedsruimte stimuleert bezoekers om te bidden voor de buurt, de wijk of de stad, door middel van foto’s en kaarten. Er komt een ‘klaagmuur’ en een ‘dankhoek’, waar bezoekers hun uitgeschreven gebeden kunnen achterlaten.’

De verwachting is dat op termijn ook in andere plaatsen in ons land dergelijke gebedsposten worden gecreëerd. ‘De beweging is niet gericht op de vorming van een nieuwe kerk, maar op de gebedstoerusting van gemeenteleden uit lokale kerken. Daardoor is het initiatief voor hen geen concurrentie, eerder een verrijking.’
De IZB ondersteunt het initiatief. ‘We zijn tot de overtuiging gekomen dat gebed structureel een grotere plaats moet krijgen in ons missionaire werk en in de kerken met wie we samenwerken’, zegt algemeen directeur Sjaak van den Berg. ‘Concentratie op Jezus Christus zetten we graag centraal in ons werk, maar in de praktijk blijkt dat kerkenraden en gemeenteleden het lastig vinden om de stem van Christus te verstaan in de huidige tijd. De neiging is groot om maar te beginnen met activiteiten, terwijl het zaak is eerst God te zoeken in gebed.’

Toekomstige Acties

Wordt nog later ingevuld.

 

Afgelopen acties

De Boekenmarkt

Met een tevreden gevoel kunnen we terugkijken op de boekenmarkt! Er zijn die dag heel wat boeken en andere producten  verkocht en het was gezellig druk! Mede dankzij u hebben wij het mooie bedrag van €1880,- opgehaald. We willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft om deze dag tot een succes te maken!

De Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 15 april jl. was zaal I omgebouwd tot een heuse “kinderkledingwinkel”. Het was de eerste keer dat de Werkgroep voor Elkaar een tweedehands kinderkledingbeurs heeft georganiseerd. We waren dan ook enorm benieuwd of de beurs een succes zou worden. Maar de opkomst was boven verwachting, veel kopers stonden om 9.00 uur al voor de deur te wachten. En wat is er veel kleding ingebracht en verkocht. De opbrengst van deze dag was voor 40% bestemd voor de kerk en de ZOA, in totaal is dit een bedrag van ruim €1.100,00!

Deze beurs is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Achter en voor de schermen moet er veel werk verzet worden. We hebben nu al hulp gekregen van een aantal vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn. Dank voor jullie tijd en inzet. De volgende kinderkledingbeurs staat gepland op D.V. 30 september a.s.

 

Contactpersonen

  • Kevin de Pagter, (voorzitter), Noordstraat 44, tel.0118 – 567973.
  • Elina van Welie – Francke, (secretaris), tel. 063316455.
  • Patrick Siereveld (Penningmeester)
  • Evert de Wolf
  • Klasien de Visser
  • Robert van de Vreede
  • Trudy Marteijn, Koningin Julianalaan 32, tel.0118 – 603135.
  • Jacqueline van Belzen, Akkerlaan 24, tel.06 – 20270 65488.
  • Christian Hofman, Nieuwlandseweg 28, tel.0118 – 850532.
  • Willemieke van Belzen, Agathastraat 59, Aagtekerke, tel.0118 – 436312.

De werkgroep heeft een eigen facebook-pagina voor de laatste mededelingen, acties, updates, fotoverslagen etc. Kijk snel!