Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Vrouwenvereniging Lydia

Welkom op de webpagina van vrouwenvereniging ‘Lydia’! Graag willen we onze vereniging aan je voorstellen.

Onze vrouwenvereniging bestaat al vanaf 1956 en is uitgegroeid tot bijna 50 leden. De laatste jaren zijn er ook jongere vrouwen bij onze vereniging aangeschoven, waardoor zowel jong als oud op de avonden aanwezig is.

Onze vereniging draait om twee dingen: Onderling contact en contact met het Woord van God.

Op de avonden staat meestal de Bijbel centraal. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies die te vinden zijn in ‘De Hervormde Vrouw’. In kleine groepjes bespreken we de vragen die bij de Bijbelstudie horen en proberen we de lijnen uit de Bijbelstudie naar de praktijk van nu door te trekken. Wat kunnen we leren uit de Bijbel voor ons persoonlijk leven, voor onze plaats in het gezin, gemeente en maatschappij. Op deze manier willen we elkaar toerusten voor het dagelijks leven en elkaar bemoedigen.

We proberen één keer in het seizoen een spreker te vragen om iets te vertellen over een actueel onderwerp. En soms wordt er door één van de leden een inleiding gehouden over een Bijbels onderwerp.

Het leggen van (nieuwe) contacten met andere vrouwen uit de gemeente en het delen van (levens-) ervaringen met elkaar is één van de speerpunten van de vereniging. Dit aspect komt tot uiting door de inloop waar we de avonden mee beginnen, de ruime pauzes die we houden, het etentje aan het einde van het seizoen en het meeleven in blijde maar ook in moeilijke periodes van het leven.

Dit jaar zullen de Bijbelstudies gaan over  twee brieven aan Timotheüs. Vermoedelijk heeft Paulus de eerste Timotheüsbrief geschreven toen hij een reis heeft gemaakt naar Macedonië, ergens tussen 62-65 na Christus. De tweede brief heeft Paulus geschreven toen hij opnieuw gevangen was genomen. De brieven zijn persoonlijke brieven, gericht aan Timotheüs, die leiding geeft aan de gemeente van Efeze. Ds. De Kruijf uit Rijssen zal in tien Bijbelstudies verschillende gedeelten uit de brieven behandelen.  

Om de veertien dagen komen we op de donderdagavond samen. Alle vrouwen uit de gemeente zijn welkom vanaf 19.45 uur. De koffie of thee staat dan voor je klaar. We zijn te vinden in zaal Rehoboth achter de kerk.

Kom gerust een keer kijken – geheel vrijblijvend – in het nieuwe seizoen vanaf september 2019! Je bent van harte welkom!

Bijeenkomsten 

In de komende tijd hopen we op de volgende data bijeen te komen:

Datum Onderwerp
16 januari 2020 Tevreden de loopbaan lopen (1 Timotheüs 6:2b – 21)
28 januari 2020 Themadag Sommelsdijk
30 januari 2020 Spreekster Erna Verheij (professional organizer)
13 februari 2020 Trouw in ongeveinsd geloof (2 Timotheüs 1: 1 – 18)
Jaarvergadering
27 februari 2020 Jagen naar waarheid en reinheid (2 Timotheüs 2: 1 – 26)
12 maart 2020 Vasthouden aan het Woord (2 Timotheüs 3: 1 – 4: 5)
De finish in zicht (2 Timotheüs 4: 6 – 22)
26 maart 2020 Paasavond

Materiaal downloaden

Via de website van de Hervormde Vrouwenbond kunt u verschillende materialen downloaden, waaronder Bijbelstudies.