Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Vrouwenvereniging Lydia

Welkom op de webpagina van vrouwenvereniging ‘Lydia’! Graag willen we onze vereniging aan je voorstellen.

Onze vrouwenvereniging bestaat al vanaf 1956 en is uitgegroeid tot bijna 50 leden. De laatste jaren zijn er ook jongere vrouwen bij onze vereniging aangeschoven, waardoor zowel jong als oud op de avonden aanwezig is.

Onze vereniging draait om twee dingen: Onderling contact en contact met het Woord van God.

Op de avonden staat meestal de Bijbel centraal. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies die te vinden zijn in ‘De Hervormde Vrouw’. In kleine groepjes bespreken we de vragen die bij de Bijbelstudie horen en proberen we de lijnen uit de Bijbelstudie naar de praktijk van nu door te trekken. Wat kunnen we leren uit de Bijbel voor ons persoonlijk leven, voor onze plaats in het gezin, gemeente en maatschappij. Op deze manier willen we elkaar toerusten voor het dagelijks leven en elkaar bemoedigen.

We proberen één keer in het seizoen een spreker te vragen om iets te vertellen over een actueel onderwerp. En soms wordt er door één van de leden een inleiding gehouden over een Bijbels onderwerp.

Het leggen van (nieuwe) contacten met andere vrouwen uit de gemeente en het delen van (levens-) ervaringen met elkaar is één van de speerpunten van de vereniging. Dit aspect komt tot uiting door de inloop waar we de avonden mee beginnen, de ruime pauzes die we houden, het etentje aan het einde van het seizoen en het meeleven in blijde maar ook in moeilijke periodes van het leven.

Dit jaar zullen de Bijbelstudies gaan over de profeet Jeremia. In de tien Bijbelstudies, die worden geschreven door ds. J. Hoek uit Veenendaal, worden verschillende aspecten uit het leven van Jeremia voor het voetlicht gehaald. Hierbij kun je denken aan zijn roeping, als hij ongeveer 20 jaar is, verschillende profetieën en zijn vooruitzien op Christus.

Om de veertien dagen komen we op de donderdagavond samen. Alle vrouwen uit de gemeente zijn welkom vanaf 19.45 uur. De koffie of thee staat dan voor je klaar. We zijn te vinden in zaal Rehoboth achter de kerk.

Kom gerust een keer kijken – geheel vrijblijvend – in het nieuwe seizoen vanaf september 2018! Je bent van harte welkom!

Bijeenkomsten 2018-19

In de eerste helft van het seizoen 2018-19 hopen we op de volgende data bijeen te komen:

Datum Onderwerp
6 december 2018 Kerstavond
3 januari 2019 Jeremia’s klacht en aanvechting
(Jeremia 20: 7 – 18)
17 januari 2019 De rechtvaardige Telg en de valse profeten
(Jeremia 23:1 – 8; 13 – 31)
31 januari 2019 Een brief aan de ballingen in Babel
(Jeremia 29)
14 februari 2019 Jaarvergadering
28 februari 2019 Belofte van een vernieuwd verbond
(Jeremia 31: 27 – 40 )
14 maart 2019 Beschamend voorbeeld van de Rechabieten
(Jeremia 35)
28 maart 2019 De boekrol verbrand, maar Gods Woord houdt stand
(Jeremia 36)
12 april 2019 Paasavond

Materiaal downloaden

Via de website van de Hervormde Vrouwenbond kunt u verschillende materialen downloaden, waaronder Bijbelstudies.