Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Ouderengroep Eben Haëzer

Ouderengroep Eben Haezer heeft als doel om met de ouderen op een ongedwongen wijze bezig te zijn met Gods Woord. Ook om de onderlinge band te verstevigen en te onderhouden.

Bijeenkomsten

Van september tot en met april komen wij elke eerste woensdag van de maand bijeen. We sluiten het seizoen af met een dagreis in de maand mei.

Indeling middag

  • De middag begint om 14.00 uur met het gezellig drinken van een kopje koffie of thee
  • Om ongeveer 14.20 uur opent de voorzitter, waarna we een psalm zingen, gevolgd door gebed
  • Hierna volgt de meditatie, door onze eigen predikant, een gastpredikant of een van onze bestuursleden
  • Om ongeveer 15.15 uur gaan we pauzeren, voorafgegaan door wat mededelingen
  • In de pauze drinken we een kopje koffie of thee en wordt er gezellig bijgepraat
  • Na de pauze zijn er verschillende invullingen. Zoals: een diaserie, film, spreker, of een quiz
  • Rond 16.30 uur sluiten we de middag met gebed.

De commissie
De commissie van de ouderengroep is als volgt samengesteld:

Naam Functie
Dhr. Lieven Theune voorzitter
Dhr. Jan Schroevers secretaris-penningmeester
Dhr. Jan Janse algemeen adjunct
Mevr. Nel Schroevers algemeen
Mevr. Janny Schroevers algemeen

Momenteel telt onze groep meer dan 60 leden. Ook lid worden? Neem dan contact op met een van bovengenoemde personen of bezoek een van onze bijeenkomsten.