Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Mannenvereniging Boaz

Ik naar de mannenvereniging?

Misschien dat u, dat jij, deze vraag wel stelt. “Daar pas ik toch niet, daar moet je toch een bepaald type voor zijn?”. Helaas staat voor veel mannen – jong en oud – de mannenvereniging ver van hen af. En dat terwijl het voor onze leden een verrijking is voor hun (geloofs)leven.

Dus: waarom niet naar de mannenvereniging?

Doel

Onze mannenvereniging heeft tot doel: meer kennis van God, door de bestudering van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften. Ook bespreken we allerlei praktische zaken van het geloofsleven in onze tijd.

Verrijkend…
Al vele jaren kent de Hervormde Gemeente een mannenvereniging. De laatste tijd heeft het bestuur zich gebogen over de vraag: wat zijn de behoeften van onze mannen, en hoe kunnen wij daarop inspelen. Zo proberen we een mannenvereniging op te bouwen, waar het goed toeven is. We zoeken naar verdieping van het geloof en de praktijk van het christelijke leven. Dat heeft niets stoffig! Dat is leerzaam en verrijkend.

De vereniging
Wij komen één maal per twee weken bij elkaar, op donderdagavond in de bijgebouwen van de kerk. Daar ontmoeten we elkaar rondom de Bijbel.

We spreken over Gods Woord, en ook over het belijden der Kerk. Ook geven we aandacht aan allerlei praktische onderwerpen. Wat we ook belangrijk vinden, is het contact met andere verenigingen,die aangesloten zijn bij de landelijke Hervormde Mannenbond. We bezoeken vergaderingen en lezingen. Al vele decennia wordt ook dat aspect van de Mannenvereniging als zegenrijk ervaren.

Waarom zou u, zou jij niet een kijkje komen nemen? Andere mannen ontmoeten, samen gebouwd worden op het fundament dat God gelegd heeft in Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dus: leren met elkaar, leren van elkaar! We zien uit naar uw en jouw komst!  Graag tot ziens!