Gemengd koor de Lofstem
Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Gemengd koor de Lofstem

Vindt u het leuk om te zingen? En wilt u met het zingen een boodschap overbrengen, namelijk het evangelie? Dan voelt u zich vast thuis bij Gemengd koor ‘de Lofstem’.

Het repertoire van “De Lofstem” bestaat uit geestelijke liederen en psalmen waarbij verkondiging van het Evangelie een grote rol speelt. Jaarlijks worden een aantal uitvoeringen gegeven, in de Nederlands Hervormde Kerk en bejaarden- en verzorgingstehuizen.

Iedere maandagavond repeteren wij van 20:00 tot 22:00 uur in zaal ‘Rehoboth’ achter de kerk. Ons koor telt op dit moment 58 leden en Marien Stouten is onze dirigent. Kom gerust eens meezingen, nieuwe leden zijn van harte welkom!

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: dhr. J.A. Schroevers
  • Secretaris: mw. D. Pouwelse-van de Ketterij
  • Tweede secretaris: dhr. H. Poortvliet
  • Penningmeester: mw. J. Marteijn-Janse
  • Bibliothecaris: mw. J. Meerman-Schroevers
  • Secundus: mw. M. Nijholt-Marteijn
  • Algemeen lid: mw. P. Marteijn-Marteijn

Historie

Het Gemengd Koor “De Lofstem” werd op 26 november 1959 opgericht. De eerste dirigent was Cees Meulenberg. Bij de oprichting bestond het koor uit ongeveer 25 leden. Het huidige ledenbestand telt 58 leden.

Activiteiten

In deze periode zijn we bezig met het instuderen van de liederen die we zullen zingen op de komende zangavonden.

Belangrijke data (D.V.)

17 december 2016 Kerstzangavond in de Ned. Herv. Kerk te Arnemuiden
24 december 2016 Kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden
8 april 2017  Paaszangavond in de Ned. Herv. Kerk te Arnemuiden