Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Uitnodiging thema-avond “Geestelijke strijd in de kracht van Jezus”

Dr. G.C. Vreugdenhil deelt wapens uit tegen boze machten. 

Op DV. 31 Januari hoopt ds. Vreugdenhil een toelichting te geven op zijn boek ‘Geestelijke strijd in de kracht van Jezus. Gelovig weerstand bieden aan de boze’. In zijn boek ontmaskert hij de duivel, belicht diens tactieken en reikt vanuit Gods Woord wapens aan om de góede strijd te strijden. Niet in eigen kracht strijden, maar in de kracht van Jezus.

In het pastoraat komt ds. Vreugdenhil regelmatig situaties tegen waarin hij geestelijke strijd vermoedt. Veel problemen hebben te maken met de invloed van de boze. ‘Ik werd gedwongen erover na te denken en te onderzoeken wat de Schrift hierover zegt.’ De tegenstander is altijd bezig. Hoe je je daartegen kunt wapenen? Door bewust dingen níet te zien, door er met elkaar over te praten. Je hoeft niet overal een duivel achter te zien, geen angstige alertheid, maar vertrouwen vanuit de basis: Jezus heeft satan verslagen.’

Een christen heeft een strijd op aarde. Niet alleen tegen zijn zondige aard en de wereld met al zijn verleidingen, maar ook tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het direct en bewust contact zoeken met de onzichtbare wereld van geesten en demonen. Daarnaast is er de indirecte invloed van satan. Paulus heeft het over de god van deze wereld, die de mensen verblindt. Denk aan het atheïsme, dat een groot deel van de westerse wereld in zijn greep heeft. Op alle mogelijke manieren probeert satan het Evangelie te dwarsbomen. In onze cultuur zie je vooral zijn indirecte werking: in de normvervaging, het nihilisme en het hedonisme dat wordt gepromoot, extreem gewelddadige computergames, de irreële haat tegen Israël.” De strijd begint tegen het eigen ik, waar in onze cultuur alles om draait. Zelfexpressie is in deze tijd het hoogste doel. Dat leeft ook onder christenen.

De Heere Jezus leert ons iets heel anders. Deze manier van denken plaatst ons in het schema van de tegenstander. Wat we nodig hebben, is een Bijbelse identiteit. Die krijgen we alleen als het Woord ons denken impregneert. Daarin ligt de bescherming tegen boze machten. En in de inwoning van de Heilige Geest. Omdat we lekkende vaten zijn, blijft het gebed om gedurige vervulling met de Geest een dagelijkse opdracht.”

Wij hebben allemaal te maken met de boze, allerlei vragen die Vreugdenhil in het boek behandelt zijn wellicht voor u herkenbaar. We hebben te maken met een geestelijke strijd. Voor die geestelijke strijd hebben we een wapenrusting van de Heere gekregen.

De Hervormde Gemeente van Yerseke nodigt dan ook iedereen van harte uit om deze avond te bezoeken.

Waar: Hervormde gemeente Rehoboth Yerseke
Datum: woensdag 31 januari D.V.
Tijd: 20:00 uur
Wie: Dr. Vreugdenhil

Category: Geen categorie