Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Liturgie voor de erediensten

Hieronder vindt u de liturgie voor de eredienst van D.V. zondag 8 december 2019. Jong en oud is van harte welkom om onze erediensten mee te maken – een speciaal bericht voor onze gasten vindt u hier. Onze kerkdiensten zijn ‘live’, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week, met daarin onder meer de doelen voor de collectes tijdens de erediensten, vindt u op deze pagina.  Het kerkdienstenrooster voor de komende weken is hier voor u beschikbaar. 

Zondag 8 december 2019\, Tweede Adventzondag

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
ds. P. van der Kraan
Bediening Heilig Avondmaal
ds. P. van der Kraan
Nabetrachting Heilig Avondmaal
Voorzang:Ps. 107: 1 en 11 Voorzang:Ps. 108: 1 en 2
Thema voor deze dienst: Hij tot mij!? Thema voor deze dienst: Maria's lofzang
Schriftlezing:Lukas 1: 39 – 45 Schriftlezing: Lukas 1: 46-56
Kerntekst: Lukas 1: 43b Kerntekst: Lukas 1: 46-48a
We zingen:
1. Ps. 43: 3 3n 4
2. Ps. 34: 11
3. Ps. 36: 2 en 3
4. Ps. 70: 3
5. Ps. 84: 2 en 3
We zingen:
1. Ps. 103: 1 en 2 en 11
2. Ps. 18: voorzang
3. Gez. 2: 1, 4 en 5, 6
4. Ps. 34: 2
5. Ps. 119: 65 en 84
Tijdens de bediening van het
Heilig Avondmaal wordt gezongen
:
- Ps. 27: 7
- Ps. 33: 11
- Ps. 42: 7
- Ps. 130: 3
- Ps. 146: 3

 

Category: Geen categorie