Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Kerkradio

Uitzendingen van recente kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Hervormde Gemeente van Arnemuiden zijn hieronder, of via de website van KerkOmroep, te beluisteren. 

Hervormde Gemeente Arnemuiden p/a Markt 10 4341 EP Arnemuiden
2020-01-21 10:59:00 Luister
2020-01-19 16:17:00 Luister
2020-01-19 09:46:00 Luister
2020-01-14 10:53:00 Luister
2020-01-12 16:17:00 Luister
2020-01-12 09:45:00 Luister

Oudere uitzendingen zijn beschikbaar via KerkOmroep. De kerkdiensten die voor 1 februari 2018 via KerkdienstGemist werden uitgezonden, zijn vanaf heden niet meer beschikbaar. 

 

Iedere dinsdag kerkradio-uitzending

Naast de uitzendingen van de reguliere kerkdiensten (de zondagse erediensten en op de Christelijke feestdagen), is er ook iedere dinsdagmorgen een kerkradiouitzending, met uitzondering van die weken waarin een doordeweekse dienst is, zoals de weken van bid- en dankdag en de Christelijke feestdagen. Ook wanneer er op dinsdag een rouwdienst is vervalt de kerkradiouitzending. Let u tevens op de zondagse mededelingen.
De kerkradiouitzending op dinsdagmorgen is van 11:00 uur tot 11:45 uur. Wij hopen dat de wekelijkse uitzendingen voor veel kerkradioluisteraars tot bemoediging en zegen zullen zijn.

 

Via KerkOmroep luistert u rechtstreeks of achteraf naar diensten in de Nederlands Hervormde Kerk te Arnemuiden. Wij vinden het fijn dat u naar Gods woord wilt luisteren. Dit wordt u gratis aangeboden, voor onze gemeente zijn hier echter kosten aan verbonden. We zouden het dan ook erg op prijs stellen als u een kleine gift aan ons wilt overmaken. Dit dan graag op bankrekening NL97 RABO 0303 8018 24 t.n.v. kerkrentmeesters Hervormde gemeente Arnemuiden, met vermelding ‘kerkdienst gemist’. Hiermee kunnen we onze dienstverlening voortzetten. Bij voorbaat onze hartelijke dank.