Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Zondagschool

Opgroeien met het Woord van God. Dat is iets bijzonders wat je je kind kan geven in zijn of haar verdere leven. Dat is een voorrecht kijkend naar andere leefomstandigheden. Samen met leeftijdgenoten de waarde van de Bijbel leren kennen.


Voor wie en waar
De zondagsschool is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Iedere zondag wordt zondagsschool gehouden van 14.00 uur tot 15.00 uur. De locatie waar zondagsschool gehouden wordt is als volgt:

  • Kinderen van 4 t/m 8 jaar zijn welkom in de Christelijke Basisschool “De Oleanderhof”
  • Alle kinderen ouder dan 8 jaar zijn welkom in een van de zalen achter de kerk

Onderwijs
De zondagsschool geeft onderwijs uit de Bijbel die aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Verhalen uit de Bijbel worden voorgelezen en toegelicht. Daarnaast leren de kinderen psalmen en christelijke liedjes over de Heere Jezus zingen. Ook leren de kinderen ieder een psalmversje. Vaak is er daarna tijd over om bijvoorbeeld een mooie kleurplaat te maken of om een bijbelquiz te doen.

Bestuur
Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit de volgende leden:

  • Lieven van Belzen (voorzitter)
  • Annie de Nooijer (penningmeester en administratie)
  • Gerlineke Jeras (secretaris)
  • Cor de Ridder (algemeen)


Leiding
Tijdens de zondagsschool is er een leidinggevende aanwezig met meestal vier of vijf assistenten.

Leidinggevenden die zondagsschool begeleiden zijn: Lieven van Belzen, Gisela Koppejan, Josephine de Nooijer, Johanna Poortvliet, Cor de Ridder en Petra de Ridder.

De volgende mensen verlenen hun medewerking door tijdens de zondagsschool te assisteren: Gerlineke de Jong, Ella Louws, Julia Marteijn, Petra Marteijn, Arienne Meerman, Jessica Meulmeester, Annie de Nooijer, Ella de Ridder en Mireille de Ridder.

Twaalf jaar of ouder
De kinderen die na de zomervakantie naar het Voortgezet Onderwijs gaan, zullen ook de zondagsschool verlaten. Het afscheid vindt plaats op een van de laatste zondagen in juni. De ouders van de kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging.

Vindt u het belangrijk dat uw kind op een goede en leuke manier onderwijs krijgt uit de Bijbel, kom dan eens kijken bij zondagsschool Samuel. Jongens en meisjes van 4 tot en met 12 jaar zijn hartelijk welkom. Heeft u vragen, stel deze gerust aan de leiding op e-mailadres: zondagsschool@hervormdarnemuiden.nl