Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters richt zich vooral op de stoffelijke belangen van de kerk. . In het spraakgebruik wordt dit college vaak nog steeds de “kerkvoogdij” genoemd. De belangrijkste taken zijn:

  • Zorgdragen voor voldoende financiële middelen
  • Het beheer van de kerk, de kerkelijke gebouwen en de pastorie
  • Het regelen van het gebruik van de kerk en de kerkelijke gebouwen
  • Het bijhouden van de ledenadministratie

Voor het uitvoeren van deze taken wordt dit college bijgestaan door een Commissie van Advies.

Bijdrage
De kerkrentmeester beheren de volgende bankrekeningnummers:

  •  Kerkrentmeesters: NL97 RABO 0303 8018 24
  •  Solidariteitskas: NL62 RABO 0303 8366 95
  •  Vrijwillige/kerkelijke bijdragen: NL14 RABO 0303 8740 31