Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Jonge lidmatenkring

In het winterseizoen is er in onze gemeente de “jonge lidmatenkring” voor degenen die recent belijdenis hebben gedaan. Eenmaal per maand komen we op woensdagavond bijeen. De predikant of pastoraal werker geeft leiding aan de avond.

Meestal behandelen we een boekje over een bepaald gedeelte uit de Bijbel. De nadruk ligt in deze kring op ontmoeting en gesprek, aan de hand van Gods Woord en de vragen daarover van het boekje. Iedereen is van harte welkom!