Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Gemeenteavond 11 oktober: Herziene Statenvertaling

Voor D.v. 11 oktober staat een gemeenteavond gepland. Deze avond zal een informatief karakter hebben met betrekking tot de Herziene Statenvertaling. Na aanvankelijke verkenning door de kerkenraad en informatie aan de gemeente (via publicatie van het werkplan en een eerdere gemeenteavond) belegt de kerkenraad opnieuw een informatieve gemeenteavond. Op deze avond zullen vragen aan de orde komen als: waarom is herziening van de Statenvertaling nodig? En: wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen Statenvertaling en Herziene Statenvertaling? We lezen allemaal in de Bijbel (als het goed is), maar het is belangrijk dat we een vertrouwde en betrouwbare vertaling lezen. Kom daarom naar deze gemeenteavond. Er wordt op u gerekend. De avond staat onder leiding van ds. P. van der Kraan. We beginnen om 20.00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Category: Geen categorie