Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Nieuwsberichten

Onderstaand vindt u de meest recente nieuwsberichten over onze gemeente.

Gemeenteavond 11 oktober: Herziene Statenvertaling

Voor D.v. 11 oktober staat een gemeenteavond gepland. Deze avond zal een informatief karakter hebben met betrekking tot de Herziene Statenvertaling. Na aanvankelijke verkenning door de kerkenraad en informatie aan de gemeente (via publicatie van het werkplan en een eerdere gemeenteavond) belegt de kerkenraad opnieuw een informatieve gemeenteavond. Op deze avond zullen vragen aan de […]

Symposium Kind en Geloof

Wiebelende kinderen, luisterende kinderen, dwalende blikken, hier en daar een zucht of herkenning… Je wilt zoveel vertellen, maar wat is het moeilijk om het niveau van het kind te pakken en zijn hart echt te bereiken met de hoogten en diepten van het christelijke geloof. Hoe breng je Gods Woord dicht bij het kinderhart? Hoe spreek je met een kind […]

Bijbelkring 20 september D.V.

Op 20 september D.V. komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Onderwerp is “de vrouw en de draak” vanuit het Bijbelboek Openbaring. De powerpoint presentatie die gebruikt wordt tijdens de Bijbelkring is hier beschikbaar.

500 jaar Reformatie

500 jaar geleden begon Dr. Maarten Luther in Wittenberg de reformatie door het publiceren van de 95 stellingen. Luther herontdekte door het bestuderen van de Bijbel dat genade alleen in Jezus Christus gevonden kan worden en verzette zich tegen de geldende kerkelijke leer. De reformatie heeft veel invloed gehad op een groot aantal kerkelijke en […]