Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Getijdenklok

De toren van ons kerkgebouw wordt gesierd door een astronomische (getijden) klok. Het mechaniek van carillon en uurwerk dateert oorspronkelijk uit de 16e eeuw, en is daarmee behoorlijk uniek.

Naast het aanduiden van de ‘gewone’ tijd kan dit bijzondere instrument nog meer: met de getijdenklok wordt aangegeven wanneer het eb en vloed is. Een zeer belangrijk gegeven voor de talrijke vissers die het dorp eens kende. Het astronomisch uurwerk bestaat uit een maanbol en een eb- en vloedklok. Zo kunnen behalve getijden dus ook de maanstanden worden aangegeven.

De maanbol (boven de getijdenklok) geeft de maanstand aan: wanneer de lichte helft geheel zichtbaar is, is het volle maan. Op de getijdenschijf is de waterstand af te lezen: staat de wijzer met de punt in het hartje tussen de woorden “HOOG” en “WATER”, dan is het dus hoogwater (in Vlissingen).

Het instrument is gemaakt in het jaar 1589 door Jan Dirksz. Coop uit Delft. Het jaartal 1957 op de klok duidt op een restauratie in dat jaar.

Carillon

Vanaf de toren klinken ieder kwartier de klokken van het carillon.

Het is tussen 1553 en 1593 vervaardigd door Peter van der Gheyn senior en junior uit Mechelen. Zeven klokken dateren uit 1554, de overige uit respectievelijk 1556, 1557, 1583 en 1593. Twee klokken liggen opgeslagen, de overige negen hangen in de toren. Opmerkelijk is dat het carillon tussen 1900 en 1963 in de oostelijke toren heeft gehangen van het Rijksmuseum in Amsterdam. In 1885 was het namelijk verkocht aan de Rijksoverheid. In 1970 is het in langdurige bruikleen gegeven aan de kerk van Arnemuiden.