Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van onze gemeente, aan de Markt te Arnemuiden, wordt iedere zondag gebruikt voor de erediensten. Daarnaast worden ook diensten belegd op weekdagen, bijvoorbeeld op Christelijke feestdagen, bij huwelijken en begrafenissen. Veel activiteiten van onze gemeente worden gehouden in de zalen achter de kerk.

Op deze website vindt u beknopte informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw. Verder wordt het van Vulpen orgel en de bijzondere getijdenklok beschreven, en vindt u nadere informatie over de grafzerken die in de vloer van de kerk zijn aangebracht.