Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Kerkdienstenrooster

Onderaan deze pagina vindt u het overzicht van de kerkdiensten die in de komende tijd D.V. worden gehouden. U bent van harte welkom deze diensten in onze kerk bij te wonen. U kunt de diensten ook via de kerkradio live, of op een later moment, beluisteren. Tijdens de diensten is er een oppasdienst beschikbaar.

De voorbereiding op een kerkdienst is heel belangrijk. Immers, in een kerkdienst wil De Heere zelf ons ontmoeten en tot ons spreken! Bij de voorbereiding op de kerkdienst is het persoonlijk gebed, en indien van toepassing het vrije gebed in het gezin onmisbaar. Bid of de Heere de kerkdienst wil zegenen en dat het tot een ware ontmoeting mag komen, tot eer van God. Een ander element in de voorbereiding op de kerkdienst is het lezen uit de Bijbel. Daarom publiceren we kort voor de kerkdiensten de gebruikte liturgie, inclusief het Schriftgedeelte wat behandeld wordt. U vindt de liturgie op deze pagina.

We wensen u (een) gezegende dienst(en) toe!

 

Kerkdienstenrooster

 

 

(Hebreeën 10:25) En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten (namelijk in de Christelijke vergaderingen, die tot gehoor van Gods woord, algemene gebeden, en gebruik der heilige sacramenten aangericht zijn. Zie Hand. 2:42, en Hand. 20:7; 1 Cor. 11:20, enz.)