Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Bouwplannen

Op deze pagina van de website van Hervormd Arnemuiden zal regelmatig een update worden geplaatst met betrekking tot de actuele bouwplannen van de kerk.


12 april 2018

De omgevingsvergunning is binnen! We hopen aanstaande week te beginnen met de aanpassing van de kerkelijke gebouwen. Vanaf maandag 16 april vindt de sloop plaats van de oude pastorie. Dit zal worden uitgevoerd door Sturm en Dekker. Aansluitend zal dit bedrijf ook de sanering van de grond in de tuin uitvoeren. Hierbij wordt veel “vervuilde” grond afgevoerd en nieuw materiaal aangevoerd. De archeologische dienst zal toezicht houden op de uitvoering. We verwachten dat in de tweede week van mei het terrein bouwrijp is. Daarna zal Bouwbedrijf Meliskerke beginnen met het maken van de fundering voor de nieuwe zaal.


23 maart 2018

De presentatie die gebruikt is tijdens de gemeenteavond om de (ver)bouwplannen toe te lichten, is hier voor u beschikbaar. Het bestandsformaat is PDF. Een impressie is ook via video voor u beschikbaar!


25 oktober 2017

De presentatie die gebruikt is tijdens de gemeenteavond om de (ver)bouwplannen toe te lichten, is hier voor u beschikbaar. Let op: vanwege de vele foto’s en tekeningen is dit een omvangrijk bestand. Het bestandsformaat is PDF.


13 oktober 2017

De planvorming voor de verbouwing van de entree van de kerk en de wijziging in de ontmoetingsruimtes is in volle gang.

In de nieuwe situatie zal vanaf de Markt een looppad rechtstreeks naar de nieuwe entree van de kerk leiden. Vanuit de centrale hal of ontmoetingsruimte wordt een nieuwe toegang tot de kerk gerealiseerd. Daarnaast zal een centrale gang ontstaan die geheel naar achteren wordt doorgetrokken tot in de bestaande bebouwing. Deze centrale gang verbindt alle zalen, de toiletten, garderobe en de keuken met elkaar.

De nieuwe zaal 3 wordt de grote zaal direct links gelegen van de centrale
hal. De consistorie wordt verplaatst naar een gedeelte van zaal 1 en komt
daarmee terug op de oorspronkelijke plaats. De ontmoetingsruimte en gangen
worden voorzien van plat dak, de nieuwe zaal 3 krijgt een kap met
dakpannen. Er is gekozen voor een traditionele vormgeving die goed
aansluit bij de kerk. Zaal 3 leent zich door zijn ligging en kapvorm
het beste als overloopruimte voor de kerkdiensten, zaal Rehoboth
krijgt daarmee een andere invulling. Zaal 3 biedt ook doordeweeks veel
mogelijkheden, denk aan de zang (akoestiek), de gemeenteavonden en
verenigingen. Indien gewenst kunnen in de zalen met kamerschermen ook
besloten hoeken worden gecreëerd.