Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Inwendige zendingsbond (IZB)

Gods opdracht is duidelijk: “Maakt alle volken tot Mijn discipelen”. Zending is niet iets wat ver van ons af staat. Nederland is zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen wonen in onze straat of behoren tot onze vrienden- en familiekring. De IZB, Inwendige Zendingsbond, is een landelijke vereniging die helpt om Christus bekend te maken aan alle mensen, tot eer van God (zie ook de website van de IZB)

In opdracht van de kerkenraad is de IZB-commissie in onze gemeente aangesteld. De commissie werkt samen met de kerkenraad. De taak is speciaal gericht op het verkondigen van het Evangelie, voornamelijk onder hen die daarvan vervreemd zijn.

Doelstelling en taak van de IZB-commisie

  • Bezinning op vragen van missionaire aard
  • Het geven van advies aan de Kerkenraad, betreffende zending in ons land
  • Het organiseren van evangelisatieactiviteiten die het geheel van de gemeente aangaan
  • Het inzamelen van gelden voor evangelisatie en afdragen daarvan in overleg met de Kerkenraad
  • Het betrekken van jongeren bij evangelisatie
  • Het geven informatie over het werk van de IZB aan de gemeente door publiciteit (via kerkbode e.d.) en voorlichting (op catechisaties en verenigingen)
  • Het geven van toerusting aan de gemeente en de medewerkers. Dit met het oog op de missionaire vorming door middel van cursussen en trainingen

Bestuur

Het bestuur van de commissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
J. Muis voorzitter
M. van de Gruiter secretaris
J. Hirdes
M. van Dongen

Wilt u ook iets doen voor een ander?

Wij allemaal zijn geroepen om getuige van Christus te zijn. Want wat God aan ons heeft gegeven, houden we toch niet voor onszelf? Als u wilt kunt u lid worden van de IZB door dit kenbaar te maken in een e-mail aan izb@hervormdarnemuiden.nl. Voor een contributie van slechts € 6,80 per jaar bent u al lid en ontvangt u vier keer per jaar het blad Tijding. Zo helpt u het Evangelie door te geven uit liefde voor God en uw naaste.

IZB - facebookIZB - twitterGZB - youtube