Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Gereformeerde zendingsbond (GZB)

Sinds 1901 houdt de GZB zich bezig met zendingswerk buiten Nederland. Hierbij is de opdracht van Christus in Mattheüs 28:19 het uitgangspunt: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken”. Aan deze bijbelwoorden is het motto “Vertel het de wereld” in het beeldmerk van de GZB ontleend.

Meer weten over het wereldwijde werk van de GZB? Kijk hier!

Plaatselijke commissie

 

In onze gemeente is er een commissie voor de zending, die in opdracht van de Kerkenraad belast is met de verwezenlijking van de zendingsopdracht van de gemeente.

Taak

Tot de taak van de commissie behoort o.a.:

  • De werving van leden voor de Gereformeerde Zendingsbond in de Hervormde Gemeente (binnen de PKN)
  • De verkoop van de door de GZB uitgegeven dagboekje “Een handvol koren”
  • Het organiseren van plaatselijke zendingsbijeenkomsten

Bestuur

Het bestuur van de commissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
vacant voorzitter
J. Schroevers secretaris
A. Oosterling algemeen lid
R. Welleman algemeen lid

Ondersteunen

Vertel het de wereld… In Woord en daad willen zendingswerkers van de GZB mensen over de hele wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Zij kunnen dat echter niet zonder uw steun. Hoe kunt u helpen?

  • Door uw gebed
  • Door middel van financiële steun
  • Door lid te worden van de GZB of van de plaatselijke zendingscommissie (aanmelden via webredactie@hervormdarnemuiden.nl)
  • Door het aanschaffen van het dagboekje “Een handvol koren”.
    GZB - facebookGZB - twitterGZB - youtube