Hervormde Gemeente Arnemuiden -

De Bijbel

De bijbel is Gods Woord en is woordelijk geïnspireerd door God. “Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” 2 Petrus 1:21

De Statenvertaling van de Bijbel is de betrouwbare vertaling in de Nederlandse taal zonder weglatingen van woorden of soms zinnen zoals bij andere vertalingen voorkomen.

“Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand” Jesaja 40:8

Zie ook: Statenvertaling