Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Dé blijde boodschap

De Hervormde Gemeente van Arnemuiden wil graag de boodschap van het Evangelie en het Christelijk geloof aan iedereen doorgeven. Die boodschap is in de Bijbel verwoord door Johannes: (Joh. 3:16)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Vanuit onze gemeente zijn twee commissies actief bezig om deze boodschap die de Heere ons zelf bekend gemaakt heeft, door te geven aan anderen. Voor meer informatie over die commissies, zie de pagina’s van de Inwendige Zendingsbond en Gereformeerde Zendingsbond op deze website.