Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Gemeenteavond 11 oktober: Herziene Statenvertaling

Voor D.v. 11 oktober staat een gemeenteavond gepland. Deze avond zal een informatief karakter hebben met betrekking tot de Herziene Statenvertaling. Na aanvankelijke verkenning door de kerkenraad en informatie aan de gemeente (via publicatie van het werkplan en een eerdere gemeenteavond) belegt de kerkenraad opnieuw een informatieve gemeenteavond. Op deze avond zullen vragen aan de orde komen als: waarom is herziening van de Statenvertaling nodig? En: wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen Statenvertaling en Herziene Statenvertaling? We lezen allemaal in de Bijbel (als het goed is), maar het is belangrijk dat we een vertrouwde en betrouwbare vertaling lezen. Kom daarom naar deze gemeenteavond. Er wordt op u gerekend. De avond staat onder leiding van ds. P. van der Kraan. We beginnen om 20.00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Symposium Kind en Geloof

Wiebelende kinderen, luisterende kinderen, dwalende blikken, hier en daar een zucht of herkenning… Je wilt zoveel vertellen, maar wat is het moeilijk om het niveau van het kind te pakken en zijn hart echt te bereiken met de hoogten en diepten van het christelijke geloof.

Hoe breng je Gods Woord dicht bij het kinderhart? Hoe spreek je met een kind over God en hoe mag het dat zelf doen? Hoe luister je samen naar Gods woorden? Welke liederen over God leer je hen aan? Vragen die iedere leidinggevende, ouder, leerkracht en ambtsdrager kan stellen. Vragen die niet vrijblijvend zijn, omdat het om de zielen van kinderen gaat. Deze thema’s vragen om gebed én grondige bezinning. Daarom organiseert Evangeliestek samen met Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen op D.V. vrijdag 6 oktober voor de tweede keer een symposium. Dr. M. Klaassen en drs. L. Snoek zullen de hoofdlezingen verzorgen.

Het symposium duurt van 15:30 tot 20:30 uur en vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief in Gouda. Ook is het mogelijk om een deel van het symposium bij te wonen. Meer informatie? Klik hier.

500 jaar Reformatie

500 jaar geleden begon Dr. Maarten Luther in Wittenberg de reformatie door het publiceren van de 95 stellingen. Luther herontdekte door het bestuderen van de Bijbel dat genade alleen in Jezus Christus gevonden kan worden en verzette zich tegen de geldende kerkelijke leer. De reformatie heeft veel invloed gehad op een groot aantal kerkelijke en maatschappelijke gebieden en heeft dat nog steeds. Wat bezielde Luther? Hoe kwam hij tot deze conclusies en wat heeft zijn protestactie nu nog tot gevolg?

Op 28 oktober brengt Mindblowing Adventures in samenwerking met Origin Media Venture de oude verhalen rondom de reformatie opnieuw tot leven. In een unieke combinatie van dialogen, muziek, overdenkingen en samenzang wordt het verhaal van de reformatie, het levensverhaal van Maarten Luther op een vernieuwende manier verteld. Met de Maria Magdalenakerk in Goes als decor belooft het een bijzondere avond te worden.

Bestel kaarten via deze website. Vol=vol.

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor D.V. 17 september 2017

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 17 september 2017.  De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren.

Op de pagina “onze kerkdiensten” vindt u een toelichting op de invulling van onze erediensten. Verder is ook het kerkdienstenrooster voor de komende weken voor u beschikbaar.

Morgendienst
aanvang 10:00
Middagdienst
aanvang 16:30
dr. M. Klaassen kand. M. van Dalen
(i.p.v. ds. D. Jongeneel)
Voorzang: Ps. 84:1 en 6 Voorzang: Ps. 99:1 en 8
1. Ps. 103: 8 en 9
2. Ps. 147: 10
3. Ps. 111: 3 en 5
4. Ps. 25: 5
5. Ps. 25: 7
1. Ps. 127: 1 en 2
2. Ps. 119: 77
3. Ps. 42: 2 en 6
4. Ps. 69: 13 en 14
5. Ps. 17: 3 en 5
Schriftlezing: 2 Samuël 23: 1-7 Schriftlezing: Ezra 4: 1-5 , Ezra 4: 24 en 1 Johannes 4:1-6
Kerntekst: 2 Samuël 23: 5 Kerntekst: Ezra 4: 1-5 en 24
Thema: Het verbond van God
met mensen (inleiding op
de serie 'Verbonden', dl. 1)
Thema: Waar God Zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel
blue-document-download-iconDownload hier de preeksamenvatting!

De opbrengst van de collectes tijdens deze erediensten is bestemd voor zending en Evangelisatie  en voor de kerk. De collecte bij de uitgang is eveneens bestemd voor de kerk.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!