Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Terugblik volleybaltoernooi januari 2018

Volleybaltoernooi 26 januari 2018

We mogen terugzien op een geslaagd toernooi. alle deelnemers en belangstellenden hartelijk dank! Maar liefst 21 teams (ca. 150 deelnemers) streden om het ‘Open Zeeuws Volleybalkampioenschap 2018’. Niet alleen teams uit onze gemeente, maar ook enkele uit Arnemuiden en zelfs daarbuiten mochten we begroeten. Fijn dat dit nog kan onder de paraplu van onze gemeente! Om nog een keer na te genieten, neem dan de moeite om de foto’s te bezichtigen.

In de ‘Jeugdpoule’ kwam uiteindelijk ‘Solid Friends’ van onze zustergemeente, als winnaar uit de bus. In de 3 ‘gemengde’ poules gingen de nr.’s 1 en de beste nr. 2 door naar de kruisfinales. Via een ‘knock out’ systeem kregen we een spetterde finale: De ‘Buutendiekers’ moesten het onderspit delven tegen Kamstra. Proficiat voor beide (jeugd)kampioenen, we verwachten jullie bij de volgende editie terug om jullie titel te verdedigen!

De opbrengst van deze avond was dit keer bestemd voor drie mooie doelen. Allereerst ‘Veiligheid en hulp voor Syrische kinderen’, een project van ZOA namens de Werkgroep voor Elkaar. Daarnaast willen we Lionel van Belzen steunen met zijn sponsoractie voor arme kinderen via Compassion. En tenslotte voor ons kamp van Jongeren Verbonden, rond Hemelvaartsdag hopen we weer naar België te gaan. Mede door enkele sponsors, die de kosten van het toernooi op zich namen, houden we het mooie bedrag van €735,- over, die we over de bovengenoemde doelen mogen verdelen. Enorm bedankt, deelnemers, hen die een gift gegeven hebben tijden de avond en de sponsors, mede door jullie inbreng zijn we op dit fantastisch bedrag uitgekomen.

Jongeren Verbonden wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan dit volleybaltoernooi, zowel deelnemers als mensen die geholpen hebben bij de voorbereiding, tijdens het toernooi en afsluiting. Maar laten we maar geen namen noemen, één Naam komt de dank toe, Hij die ons geschapen heeft, Hij die ons de talenten en gaven geschonken heeft om die te mogen gebruiken in zijn gemeente, Hem komt alle dank toe!

Justin, Christian, Dies

 

Kerkradio via deze website

In verband met de overstap per 1 februari 2018 van “Kerkdienst Gemist”  naar “Kerkomroep” is het op dit moment niet mogelijk om direct middels de website van de Hervormde Gemeente Arnemuiden de kerkdienst te volgen. U kunt al onze uitzendingen meemaken (of later beluisteren) via deze site op KerkOmroep.

Wanneer u op zoek bent naar uitzendingen die voor 1 februari 2018 via KerkdienstGemist zijn uitgezonden, kunt u hier klikken.

Voor meer informatie, zie de kerkbode van januari 2018.

Thema-avond en sing-in

Opnieuw bent u van harte welkom op D.V. maandag 26 februari 2018 in de Petruskerk, Ds van Wouwestraat 41 in Serooskerke.

Op de toerustingsavond zal dr. P. Visser uit Amsterdam tijdens de toerustingsavond een lezing verzorgen met als thema: “De Gemeente van Jezus Christus; verkoren en geroepen”. Dit in tegenstelling tot een eerdere aankondiging, waarin werd aangegeven dat ds. van der Kraan de toerustingsavond zou leiden.

De aanvangstijd is 20.15 uur; inloop vanaf 20.00 uur.

De avond wordt gehouden in de Petruskerk, ds van Wouwestraat 41 in Serooskerke. Er is voldoende parkeerruimte bij de Emté aan de Herdershof. Deze avond gaat uit van de Initiatiefgroep Noord Walcheren die in de loop van 2018 Gereformeerde Bondsdiensten wil houden in Serooskerke.

Voor vragen kunt u terecht bij Marco Wisse 06 – 5363 4608 of Sam Maljaars 0118 – 583009

Sing-In

Op D.V. zaterdag 17 februari houden wij, eveneens in de Petruskerk, een Sing-In van 19:15 – 20:15.

Ook daar bent u van harte welkom. Inloop om 19:00 uur.

Het is de bedoeling om deze zang-uren elke 3e zaterdag van de maand te organiseren.

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor D.V. 18 februari 2018

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 18 februari 2018 . De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week vindt u op deze pagina.  

Op de pagina “onze kerkdiensten” vindt u een toelichting op de invulling van onze erediensten. Verder is ook het kerkdienstenrooster voor de komende weken voor u beschikbaar. 

 

Morgendienst
aanvang 10:00
Middagdienst
aanvang 16:30
Dr. M. Klaassen Ds A. L. Molenaar, Yerseke
Voorzang: Ps. 66:8 en 10 Voorzang: Ps. 130:1 en 4
1. Ps. 103: 8 en 9
2. Ps. 119: 29
3. Ps. 31: 11, 13 en 15
4. Ps. 2: 7
5. Ps. 73: 13 en 14
1. Ps. 84: 1 en 3
2. Ps. 75: 6
3. Ps. 72: 1 en 7
4. Ps. 89: 1 en 7
5. Ps. 138: 1
Schriftlezing: Markus 14: 1-11 Schriftlezing: Johannes 20: 24-29, 2 Korinthe 5: 1-10 en HC zondag 7
Kerntekst: Markus 14: 1-11 Kerntekst: 2 Korinthe 5: 7
Thema: Maria, Jezus en Judas of: wie uw schat is, zal uw hart hebben Thema: Geloof en gevoel

De doelen voor de collectes tijdens deze diensten vindt u in de weekbrief

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!