Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Preekbespreking 24 februari D.V. 19:30

Beste jongere, oudere,

Wat is de kerk? Als jullie het nieuws een beetje volgen, komt de kerk er wat negatief uit. ‘In de kerk leven ze nog in de Middeleeuwen’. ‘Je mag niks en kerken maken alleen maar ruzie, iedereen wil de baas zijn!’ Het zijn zomaar wat kreten, die ik voorbij zag komen.

Maar wacht, daar hoor ik ook: ‘De kerk is een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden!. Dat is mooi gezegd, maar waarom horen we dit zo weinig? Stralen we dit niet uit, zijn we een licht in deze duistere wereld of staat onze kandelaar onder een korenmaat, verbergen we het licht?

Wat is de kerk? Een schitterend kerkgebouw, een fijne kerkdienst, het mooie orgelspel of de ontmoeting met elkaar? Weet je wat de Bijbel hierover zegt: Kerk is, daar waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden!’ En weet je nu wat zo bijzonder is, God wil nog mensen, ja, zelfs u of jou, daarbij inschakelen.

Kerk, zijn mensen die elkaar zien staan, die elkaar opzoeken, helpen, bemoedigen, troosten. Kerk, zijn jongeren en ouderen, die geraakt zijn door de Geest, door God in beweging gezet, naar elkaar toe, om het leven te delen. Dreig je nu af te haken, wordt het allemaal teveel? Niet doen, God heeft juist u en jouw op het oog! Geen mensen die hoog op een voetstuk staan, maar juist mensen die niets zijn, wil God inschakelen in Zijn Kerk, Zijn gemeente!

Ben jij een ‘levende lidmaat?’  Wil je weten wat de kerk voor jou betekent, wat jouw bijdrage is in de gemeente, kom dan naar de preekbespreking op zondagavond 24 februari. Jullie zijn allen van harte welkom, na de middagdienst gaan we eerst gezamenlijk eten en vervolgens aansluitend om 19.30 uur start de preekbespreking. Het thema zal in de middagdienst door onze dominee besproken worden.

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Onderzoek naar missionaire presentie

Twee gemeenteleden doen onderzoek naar de ‘missionaire presentie’ van onze kerk: wat doen we buiten onze bestaande kerkmuren en hoe doen we dat? In welke mate zijn we aanwezig in onze samenleving als kerkelijke ‘gemeente-met-een-boodschap’?  

Een van de onderdelen van het onderzoek is het uitvoeren van een enquête onder onze gemeenteleden. In de enquête staat de Bijbelse missie centraal: wat is Gods opdracht voor gelovigen? Het invullen van de enquête duurt waarschijnlijk niet langer dan vijf minuten. 

Zou u, zou jij de enquête willen invullen? Klik hier.  Bij voorbaat dank!

Jan-Willem Voets en Jozias van Belzen

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor de erediensten

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 17 februari 2019 . De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week, met daarin onder meer de doelen voor de collectes tijdens de erediensten, vindt u op deze pagina.  Het kerkdienstenrooster voor de komende weken is hier voor u beschikbaar. 

Zondag 17 februari 2019

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
dr. M. Klaassen ds. A.L. Molenaar, Bruinisse
Voorzang:Ps. 142: 2 en 5 Voorzang:Ps. 47: 1 en 4
Thema voor deze dienst:
De wind waait waarheen hij wil…
(serie over Johannes 3, (deel 4))
Thema voor deze dienst:
De opdracht
Schriftlezing: Joh. 3: 1 – 8 Schriftlezing: Jesaja 6: 1 – 8 en
Lukas 5: 1 – 11
Kerntekst: Joh. 3: 8 Kerntekst: Lukas 5:3a
We zingen:
1. Gez. 5: 3
2. Gez. 1: 9
3. Ps. 119: 1, 8 en 32
4. Ps. 147: 6
5. Ps. 145: 4
We zingen:
1. Psalm 84: 1 en 3
2. Psalm 17: 3
3. Psalm 25: 1 en 6
4. Psalm 27: 1 en 7
5. Psalm 33: 1

 

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!