Hervormde Gemeente Arnemuiden -

SAVE THE DATE: Kerstworkshop

D.V 12 december wil de werkgroep voor elkaar een kerstworkshop geven
in samenwerking met de Doe-morgen. De opbrengst is voor ons project van de ZOA t.b.v de vluchtelingenkinderen in Syrië en ook voor de kerk. Tijdstip is  8.45-11.15. Meer informatie volgt in de kerkbode van december.

Opgeven kan tot 5 december bij een van de volgende personen:

Grietje Muis: j.muis3@kpnplanet.nl (0118602344)
Anja van den Bosse: ajvandenbosse@hetnet.nl (0118584233)
Wil van Belzen: wpbelkus@hotmail.com (0118601786
Arienne Meerman: meerman7@zeelandnet.nl (0118602751)

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor D.V. 19 november 2017

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 19 november 2017.  De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren.

Op de pagina “onze kerkdiensten” vindt u een toelichting op de invulling van onze erediensten. Verder is ook het kerkdienstenrooster voor de komende weken voor u beschikbaar.

Morgendienst
aanvang 10:00
Middagdienst
aanvang 16:30
ds. P. van der Kraan
Bediening Heilig Avondmaal
ds. P. van der Kraan
Nabetrachting en dankzegging
Voorzang: Ps. 35: 9 en 13 Voorzang: Ps. 108: 1 en 2
1. Ps. 111: 3 en 5
2. Ps. 34: 11
3. Ps. 27: 5 en 7
4. Ps. 46: 6
5. Ps. 118: 4 en 7
6. Ps. 86: 9
1. Ps. 116: 7, 10 en 11
2. Ps. 18: voorzang
3. Ps. 85: 1 en 4
4. Ps. 143: 10
5. Ps. 72: 2
Schriftlezing: Mattheus 26: 26 – 30 Schriftlezing: Richteren 6: 18-32
Kerntekst: Richteren 6: 17 Kerntekst: Richteren 6: 21 en
Richteren 6: 26
Thema: De roeping van Gideon
dl. 3: een teken gevraagd
Thema: De roeping van Gideon
dl. 4: in dienst genomen

Aan de Avondmaalstafel worden de volgende Schriftgedeelten gelezen en psalmen gezonden:

1 Lukas 2: 8-16   Ps. 31: 1            
2 Johannes 6: 30- 35 Ps. 31: 5  
3 Johannes 6: 47- 51 Ps. 31: 13  
4 Johannes 20: 24-31 Ps. 31: 15  
5 Psalm 40: 1-6 Ps. 31: 17  
6 Psalm 86: 11-17 Ps. 31: 19  

De opbrengst van de collectes tijdens deze erediensten is bestemd voor  Christelijke zorgverlening en voor de kerk. De collecte bij de uitgang is ook bestemd voor de kerk.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!