Hervormde Gemeente Arnemuiden -

16 maart – Kennismaken met cursus Theologische Vorming!

Op D.V. zaterdagmorgen 16 maart 2019 kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden welke gegeven wordt in verenigingsgebouw “De Hoeksteen” aan de Ring 13 te Middelharnis.

Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om te komen tot:

  • Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde belijdenis.
  • Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
  • Kennis te dragen van de geschiedenis van kerk en zending.
  • Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
  • Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Het is een eenjarige basiscursus van ca. 16 lesmorgens, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt. De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Na het basisjaar is er een mogelijkheid om door te stromen in een vervolgopleiding, waarin genoemde vakken breder worden behandeld.

Open dag

Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een morgen vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten. De docenten ds. P.L. de Jong, ds. J.C. Klein, ds. P. Wijnberger, en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 16 maart van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9.10 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12:45 uur worden de lessen beëindigd.

Meer informatie

De nieuwe cursus vangt op zaterdag D.V. 30 september 2019 aan. Voor actuele informatie kunt u ook de website: www.cursustvg.nl raadplegen. Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider
ds. A.L. Molenaar te Bruinisse, tel. 0111 – 48 38 80 of via e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com

 

Category: Geen categorie