Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor de erediensten

Hieronder vindt u de liturgie voor de eredienst van D.V. zondag 21 juli 2019. Jong en oud is van harte welkom om onze erediensten mee te maken – een speciaal bericht voor onze gasten vindt u hier. Onze kerkdiensten zijn ‘live’, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week, met daarin onder meer de doelen voor de collectes tijdens de erediensten, vindt u op deze pagina.  Het kerkdienstenrooster voor de komende weken is hier voor u beschikbaar. 

Zondag 21 juli 2019

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
ds. L. de Wit,Putten ds. L. de Wit,Putten
Voorzang:Ps. 78: 1 en 2 Voorzang: Ps. 79: 4 en 7
Thema voor deze dienst:
Kaleb
Thema voor deze dienst:
Van de dood naar het leven
Schriftlezing: Jozua 15:1-17 Schriftlezing:Efeze 2: 1 – 10
Kerntekst:Jozua 15:14 en 16 Kerntekst: Efeze 2: 4 en 5
We zingen:
1. Ps. 149: 1 en 2
2. TgH: 8 en 9
3. Ps. 124: 1, 2 en 3
4. Ps. 18: 9 en 10
5. Ps. 16: 3 en 6
We zingen:
1. Ps. 95: 1 en 2
2. Ps. 143: 10
3. Ps. 30: 1 en 5
4. Ps. 119: 80 en 88
5. Ps. 84: 1 en 6

 

Kand. van Dalen heeft beroep aangenomen

Kand. van Dalen heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Noorden op hem had uitgebracht. Mark was sinds mei 2017 beroepbaar binnen de Protestante Kerk in Nederland.

Al eeuwenlang staat er in het Noordse Dorp een kerk. Vanaf de 13e eeuw een kapel, daarna een kerk. Vanaf die tijd wordt in Noorden en omgeving het evangelie verkondigd. De blijde boodschap dat deze wereld die vol is met kwaad, onrecht en duisternis door God niet in de steek gelaten is. Hij heeft zijn Zoon Jezus gezonden om ons terug te roepen naar onze ware bestemming. In Zijn Zoon is er de mogelijkheid om een nieuw begin te maken. Het oude leven vol van zonde mogen we laten schoonwassen in zijn bloed. Want de Heere Jezus heeft zich laten kruisigen om ons te verlossen van de zonde en terug te brengen bij het vaderhart van God. Dat is de blijde boodschap die al eeuwenlang in het Noordse Dorp verkondigd wordt.

Mark mag als instrument in de hand van God de verkondiging van die blijde boodschap voortzetten in Noorden.

(bron: refdag.nl en HervormdNoorden)

Bericht aan onze gasten

We verwelkomen heel graag gasten in onze gemeente.  U kunt in dit overzicht ruim van te voren nagaan wanneer en hoe laat de erediensten plaatsvinden, en wat het karakter van bepaalde erediensten is.
 
Wilt u rekening houden met het feit dat in onze diensten een voorzang gezongen wordt, ongeveer vijf minuten voor het begin van de eredienst? Het is fijn wanneer alle kerkgangers op dat moment hun zitplaats hebben ingenomen.
 
Indien gewenst kunt u voor de kleine kinderen gebruik maken van de oppasdienst.
 
Let er op dat er bij het kerkgebouw zelf niet heel veel parkeergelegenheid is. U kunt parkeren in de Clasinastraat, op het Havenplein, in de Burgemeester Hackstraat of op het plein aan de Korenbloemlaan. Voorkom foutparkeren – het is tegen de wet, veroorzaakt overlast voor bewoners en de politie kan mogelijk een vervelend briefje onder de ruitenwisser achterlaten.
 
 

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!