Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor D.V. 14 januari 2018

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 14 januari 2018 . De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week vindt u op deze pagina.  

Op de pagina “onze kerkdiensten” vindt u een toelichting op de invulling van onze erediensten. Verder is ook het kerkdienstenrooster voor de komende weken voor u beschikbaar. 

 

Morgendienst
aanvang 10:00
Middagdienst
aanvang 16:30
ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel dr. M. Klaassen
Voorzang: Ps. 8: 1 en 9 Voorzang: Ps. 125:1 en 4
1. Ps. 124: 1 en 4
2. Ps. 119: 44
3. Ps. 126: 1 en 3
4. Ps. 52: 5 en 7
5. Ps. 138: 4
1. Ps. 8: 1 en 4
2. Ps. 22: 14
3. Ps. 147: 6 en 10
4. Ps. 25: 3 en 5
5. Ps. 103: 9
Schriftlezing: Psalm 52 en Mattheüs 2: 13-23 Schriftlezing: Johannes 15: 1-8
Kerntekst: Mattheüs 2: 13-15 en 19-21 Kerntekst: Johannes 15: 1-8
Thema: Uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid Thema: Het volk van het verbond (serie: 'Verbonden', 10)
blue-document-download-iconDownload hier de preeksamenvatting

De doelen voor de collectes tijdens deze diensten vindt u in de weekbrief

Thema-avond en sing-in

Thema-avond “Hervormd zijn, wat houdt dat in?”

Opnieuw bent u van harte welkom op D.V. maandag 26 februari 2018 in de Petruskerk, Ds van Wouwestraat 41 in Serooskerke.

Ds P. van der Kraan hoopt dan een toerustingsavond te verzorgen met als thema: “Hervormd zijn, wat houdt dat in?”.

Inloop om 19:30 uur. Aanvang om 19:45 uur. Er is voldoende parkeerruimte bij de Emté aan de Herdershof.

Deze avond gaat uit van de Initiatiefgroep Noord Walcheren die in de loop van 2018 Gereformeerde Bondsdiensten wil houden in Serooskerke.

Voor vragen kunt u terecht bij Marco Wisse 06 – 5363 4608 of Sam Maljaars 0118 – 583009

 

Sing-In

Op D.V. zaterdag 17 februari houden wij, eveneens in de Petruskerk, een Sing-In van 19:15 – 20:15.

Ook daar bent u van harte welkom. Inloop om 19:00 uur.

Het is de bedoeling om deze zang-uren elke 3e zaterdag van de maand te organiseren.

Volleybaltoernooi D.V. 26 januari!

Op D.V. vrijdag  26 januari 2018  as. organiseert ‘Jongeren Verbonden’, een volleybaltoernooi voor de gehele gemeente. Eén van onze doelstellingen is om de jongeren met elkaar te verbinden, maar ook verbinden aan de gemeente. We hopen dat dit volleybaltoernooi ons hierbij kan helpen, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen! Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen, een team van min. zes personen moet toch mogelijk zijn. Wellicht een familieteam, een team van vrienden, of teams uit de diverse verenigingen van onze gemeente. Dus neem initiatief en meldt je aan via het e-mailadres: jvtoernooi@hotmail.comDe opbrengst van deze avond willen we besteden aan drie verschillende doelen.

  • Allereerst een project van ZOA ‘Veiligheid en hulp voor Syrische kinderen’. De vreselijke oorlog in Syrië treft vele kinderen. ZOA biedt getraumatiseerde Syrische kinderen die nog in Syrië leven een veilige plek midden in de oorlog. Help mee deze kinderen weer even kind te laten zijn! Klik hier voor meer informatie 
  • Daarnaast willen we Lionel van Belzen, een van de jongeren van onze gemeente, ondersteunen. Via de organisatie ‘Compassion’ gaat hij in oktober 2018 in Indonesië mountainbiken om geld op te halen voor arme kinderen. Compassion helpt met deze inkomsten kinderen in arme landen, in Jezus Naam! Meer informatie kunt u hier lezen
  • Tenslotte besteden we een deel van de opbrengst aan ons Paaskamp. Begin mei hopen we met jongeren van onze gemeente enkele dagen op kamp te gaan in België. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze site.

Het toernooi vindt plaats in sporthal ‘De Blikken’, Pereboomweie 2, 4341 LV  te Arnemuiden en begint om 19.00h Wij verwachten jullie om uiterlijk 18.45h  in de sporthal. (zaal open om 18.30h)

Sportiviteit en onderlinge band staan deze avond centraal!

Opgeven kan per team (min. 6 personen).

Bij inschrijving van het team is het belangrijk dat het volgende vermeld wordt:

  • Namen en leeftijden van spelers
  • Aanvoerder van het team en zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres
  • De teamnaam (belangrijk!)

De inschrijfkosten zijn €3,50 euro p.p. (incl. een hapje en drankje) t.b.v. onze doelen!

Dit bedrag graag bij aankomst, bij de ingang van de sporthal, betalen. De aanvoerder van elk team betaalt daar voor alle teamleden. Bij de betaling worden ook de drankjes en hapjes uitgereikt.

Bij voldoende aanmeldingen wordt er een volwassenpoule en een jeugdpoule gemaakt.

De minimale leeftijd voor dit volleybaltoernooi is 12 jaar.

Opgeven kan uiterlijk t/m zaterdag 20 januari, per e-mail: jvtoernooi@hotmail.com

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, maar ook voor de onderlinge ontmoeting.  We hopen op jullie medewerking van zowel jong als oud!  Welk team mag zich na afloop tot de volleybalkampioen van Arnemuiden noemen?

Hartelijke groeten namens ‘Jongeren Verbonden’,

Justin, Christian, Dies

Uitnodiging thema-avond “Geestelijke strijd in de kracht van Jezus”

Dr. G.C. Vreugdenhil deelt wapens uit tegen boze machten. 

Op DV. 31 Januari hoopt ds. Vreugdenhil een toelichting te geven op zijn boek ‘Geestelijke strijd in de kracht van Jezus. Gelovig weerstand bieden aan de boze’. In zijn boek ontmaskert hij de duivel, belicht diens tactieken en reikt vanuit Gods Woord wapens aan om de góede strijd te strijden. Niet in eigen kracht strijden, maar in de kracht van Jezus.

In het pastoraat komt ds. Vreugdenhil regelmatig situaties tegen waarin hij geestelijke strijd vermoedt. Veel problemen hebben te maken met de invloed van de boze. ‘Ik werd gedwongen erover na te denken en te onderzoeken wat de Schrift hierover zegt.’ De tegenstander is altijd bezig. Hoe je je daartegen kunt wapenen? Door bewust dingen níet te zien, door er met elkaar over te praten. Je hoeft niet overal een duivel achter te zien, geen angstige alertheid, maar vertrouwen vanuit de basis: Jezus heeft satan verslagen.’

Een christen heeft een strijd op aarde. Niet alleen tegen zijn zondige aard en de wereld met al zijn verleidingen, maar ook tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het direct en bewust contact zoeken met de onzichtbare wereld van geesten en demonen. Daarnaast is er de indirecte invloed van satan. Paulus heeft het over de god van deze wereld, die de mensen verblindt. Denk aan het atheïsme, dat een groot deel van de westerse wereld in zijn greep heeft. Op alle mogelijke manieren probeert satan het Evangelie te dwarsbomen. In onze cultuur zie je vooral zijn indirecte werking: in de normvervaging, het nihilisme en het hedonisme dat wordt gepromoot, extreem gewelddadige computergames, de irreële haat tegen Israël.” De strijd begint tegen het eigen ik, waar in onze cultuur alles om draait. Zelfexpressie is in deze tijd het hoogste doel. Dat leeft ook onder christenen.

De Heere Jezus leert ons iets heel anders. Deze manier van denken plaatst ons in het schema van de tegenstander. Wat we nodig hebben, is een Bijbelse identiteit. Die krijgen we alleen als het Woord ons denken impregneert. Daarin ligt de bescherming tegen boze machten. En in de inwoning van de Heilige Geest. Omdat we lekkende vaten zijn, blijft het gebed om gedurige vervulling met de Geest een dagelijkse opdracht.”

Wij hebben allemaal te maken met de boze, allerlei vragen die Vreugdenhil in het boek behandelt zijn wellicht voor u herkenbaar. We hebben te maken met een geestelijke strijd. Voor die geestelijke strijd hebben we een wapenrusting van de Heere gekregen.

De Hervormde Gemeente van Yerseke nodigt dan ook iedereen van harte uit om deze avond te bezoeken.

Waar: Hervormde gemeente Rehoboth Yerseke
Datum: woensdag 31 januari D.V.
Tijd: 20:00 uur
Wie: Dr. Vreugdenhil

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!