Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor D.V. 25 maart 2018

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 25 maart 2018 . De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week vindt u op deze pagina.  

Op de pagina “onze kerkdiensten” vindt u een toelichting op de invulling van onze erediensten. Verder is ook het kerkdienstenrooster voor de komende weken voor u beschikbaar. 

Morgendienst
aanvang 10:00
Middagdienst
aanvang 16:30
kand. L. Solleveld, ’s-Gravenzande dr. M. Klaassen
Voorzang: Ps. 40:5 en 8 Voorzang: Ps. 138:1 en 2
1. Ps. 103: 8 en 9
2. Ps. 115: 9
3. Ps. 116: 2, 3 en 9
4. Ps. 117: 1
5. Ps. 118: 8 en 9
1. Ps. 89: 12
2. Ps. 103: 7
3. Ps. 2: 4 en 7
4. Ps. 87: 3 en 4
5. Gebed des Heeren: 1 en 2
Schriftlezing: Genesis 5: 1-12 en Mattheüs 26: 26-30 Schriftlezing:Efeze 1: 1-14
Kerntekst: Mattheüs 26: 30a Kerntekst:Zondag 13a
Thema: Zingen in het lijden Thema: De eniggeboren Zoon en de aangenomen kinderen
blue-document-download-iconDownload hier de preeksamenvatting!

De doelen voor de collectes tijdens deze diensten vindt u in de weekbrief

Gemeenteavond Stefan Middelkoop

Woensdag 21 februari werd een gemeenteavond verzorgd door Stefan Middelkoop. Hij sprak over het thema “Als je kinderen niet meer geloven”. Voor gemeenteleden die deze avond niet konden bijwonen, of voor hen die de avond nog eens willen naluisteren, is de opname van deze gemeenteavond hier beschikbaar.

Kerkradio via deze website

In verband met de overstap per 1 februari 2018 van “Kerkdienst Gemist”  naar “Kerkomroep” is het op dit moment niet mogelijk om direct middels de website van de Hervormde Gemeente Arnemuiden de kerkdienst te volgen. U kunt al onze uitzendingen meemaken (of later beluisteren) via deze site op KerkOmroep.

Wanneer u op zoek bent naar uitzendingen die voor 1 februari 2018 via KerkdienstGemist zijn uitgezonden, kunt u hier klikken.

Voor meer informatie, zie de kerkbode van januari 2018.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!