Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor de erediensten

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 18 november 2018. De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week, met daarin onder meer de doelen voor de collectes tijdens de erediensten, vindt u op deze pagina.  Het kerkdienstenrooster voor de komende weken is hier voor u beschikbaar. 

Zondag 18 november 2018

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
ds. P. van der Kraan ds. P. van der Kraan
Voorzang: Ps. 76: 1 en 5 Voorzang: Ps. 25: 6 en 7
Thema voor deze dienst:
Licht in het donker
Bediening Heilig Avondmaal
Thema voor deze dienst:
Aan God gewijd leven
Nabetrachting Heilig Avondmaal
Schriftlezing:Richteren 13: 8-23 Schriftlezing:Richteren 13: 2-7
en Lukas 1:13-17
Kerntekst: Richteren 13: 22 en 23a Kerntekst: Richteren 13: 4 en 5
We zingen:
1. Ps. 39:5 en 6
2. Ps. 130:2
3. Ps. 40: 4 en 8
4. Ps. 25: 7
5. Ps. 56: 4 en 6
6. Ps. 131: 4
We zingen:
1. Ps. 116: 7 en 10
2. Ps. 108: 1
3. Ps. 71: 14 en 17
4. Ps. 143: 10
5. Ps. 68: 10
Schriftlezing en psalm bij de
bediening van het Heilig Avondmaal:
Genesis 32: 24 – 30 / Ps. 116: 5
Psalm 30: 1 – 6 / Ps. 30: 3
Psalm 103: 8 -14 / Ps. 103: 7
Psalm 138: 3 – 8 / Ps. 138: 3
Jesaja 43: 1 – 3a / Ps. 17: 4

 

Open vrouwenochtend DV 21 november

A.s. woensdag 21 november staat er weer een ‘open vrouwenochtend’ gepland. In verband met een rouwdienst en begrafenis die ochtend en in verband met de verbouwing is het niet mogelijk om een ruimte bij de kerk te gebruiken. Daarom zijn jullie vanaf 9.45 uur van harte welkom aan de Hoogaars 25 in Arnemuiden. De deur staat open en de koffie staat klaar, welkom!

Een hartelijke groet en hopelijk tot de 21e november,

Jerina Bouwsma

Marine Maljaars

Katrien Klaassen

Gemeenteavond ds. Zadok 10 oktober jl.

Op woensdag 10 oktober was er een gemeenteavond in de kerk van de Stichting Messias Belijdende Joden.  De Israëlische predikant ds. David Zadok hield, met hulp van de uitstekende vertaalster Ruth Pieterman (uit Arnemuiden), een lezing over ’70 jaren van Troost’ n.a.v. Jesaja 40. 
De heer Dirk van Voorthuijsen sprak ook nog enkele woorden namens de stichting. Aan het eind van deze avond kregen we in het Hebreeuws de Hogepriesterlijke zegen mee uit Numeri 6. Dit was zeer indrukwekkend. Na afloop gaven veel aanwezigen ds. Zadok een hand en gaven hem ook een bemoediging mee, wat hij zeer op prijs stelde. We zien dankbaar terug op een bijzondere mooie gemeenteavond. U kunt deze avond nog terugluisteren via de muziekspeler hieronder (in het begin is het geluid erg zacht).

 

Voor meer informatie over de Stichting, zie https://messiasbelijdendejoden.nl.

Voor meer informatie over de Israëlische gemeente van ds. Zadok, zie www.graceandtruth.org.il/en.

Kerkradio via deze website

In verband met de overstap per 1 februari 2018 van “Kerkdienst Gemist”  naar “Kerkomroep” is het op dit moment niet mogelijk om direct middels de website van de Hervormde Gemeente Arnemuiden de kerkdienst te volgen. U kunt al onze uitzendingen meemaken (of later beluisteren) via deze site op KerkOmroep.

De kerkdiensten die voor 1 februari 2018 via KerkdienstGemist werden uitgezonden, zijn vanaf heden niet meer beschikbaar. 

Voor meer informatie, zie de kerkbode van januari 2018.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!