Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor de erediensten

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 14 oktober 2018. De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week, met daarin onder meer de doelen voor de collectes tijdens de erediensten, vindt u op deze pagina.  Het kerkdienstenrooster voor de komende weken is hier voor u beschikbaar. 

Zondag 14 oktober 2018

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
ds. J.J. Verhaar, Krimpen a/d IJssel dr. M. Klaassen
Voorzang: Ps. 19: 1 en 2 Voorzang: Ps. 8: 1 en 9
Thema voor deze dienst:
Wereldoverwinnend geloof
Thema voor deze dienst:
David aan het hof van Saul
(Serie ‘Het leven van David’, 5)
Schriftlezing: Psalm 124: 1-8
en Jesaja 43: 1-6
Schriftlezing: 1 Samuël 16: 14-23
Kerntekst: Psalm 124: 1-8 Kerntekst: 1 Samuël 16: 14-23
We zingen:
1. Ps. 66: 1 en 2
2. Ps. 119: 73
3. Ps. 124: 1, 2 en 3
4. Ps. 66: 5 en 6
5. Ps. 124: 4
We zingen:
1. Ps. 108: 1
2. Ps. 32: 5
3. Ps. 146: 2 en 3
4. Ps. 84: 6
5. Ps. 37: 2

 

Ontmoetingsdag ‘Geraakt door verlies’ 27 oktober 2018

Op zaterdag 27 oktober organiseert de stichting Als kanker je raakt de landelijke ontmoeting ‘Geraakt door Verlies’. Deze dag is speciaal voor iedereen die een familielid, vriend(in), collega, naaste heeft verloren.

Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn. Weet dat dit soort reacties horen bij dat ene woord: Rouw. Deze dag is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat.

Pieter Both is deze dag onze gastspreker. Pieter is predikant en leraar op een middelbare school. Hij was 32 jaar toen plotseling zijn vrouw overleed en hij achterbleef met drie kleine kinderen. Naar aanleiding hiervan schreef hij het boek, ‘Dag zeggen, dolen in rouw’.

Arie van der Veer, predikant, bekend o.a. van de EO en mede-initiatiefnemer van Als kanker je raakt houdt een korte overdenking. De dag wordt geleid door Annette Westerhuis. Alle begeleiders deze dag zijn zelf geraakt door verlies.

Praktische informatie
De dag begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn. De lunch wordt verzorgd. Wij bieden deze dag gratis aan, maar maken zelf wel kosten. Het hoeft niet, maar je helpt ons met een vrijwillige bijdrage op banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de stichting Als kanker je raakt o.v.v. ontmoetingsdag en datum. Iedereen is welkom.

Je kunt je aanmelden voor deze dag op: www.alskankerjeraakt.nl

Kerstoratorium – zangers en zangeressen gevraagd!

Kerstoratorium

Op D.V. zaterdag 22 december hopen wij als koor het oratorium ‘De Belofte Vervuld’ uit te voeren tijdens onze kerstzangavond. Een oratorium is een vocaal stuk, waarbij koor en musici met een verteller een boodschap willen uitdragen. ‘De Belofte Vervuld’ vertelt het kerstverhaal, waarin uiteraard de geboorte van onze Here Jezus Christus verkondigd wordt.

Tekst en muziek van dit oratorium zijn van de hand van Jan-Peter Teeuw. De muzikale begeleiding hierbij is met orgel, piano, fluit, hobo en trompet.

Tijdens de kerstzangavond zal het Marnixkoor uit Vlissingen dit oratorium met ons meezingen. Ons kinderkoor Jubilate zal die avond haar eigen repertoire zingen.

Al eerder hebben wij oratoria gezongen, zoals het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’, het scheppingsoratorium ‘Schepping’ en in de lijdenstijd het passie-oratorium ‘Van Liefde Ongekend’. Aan al deze muzikale uitvoeringen hebben gastzangers en gastzangeressen hun medewerking verleend.

Graag willen we u en jou opnieuw in de gelegenheid stellen om dit mooie muziekstuk met ons mee te zingen. Als sopraan, alt, maar zeker ook als bas of tenor bent u van harte welkom!

Als tegemoetkoming in de onkosten vragen we de gastleden € 25,- te betalen.

We repeteren iedere maandag, vanaf 20:00 tot 22:00 uur.

Mogen we u en jou bij de repetities ontmoeten?

Hartelijke groet,

De Lofstem

Kerkradio via deze website

In verband met de overstap per 1 februari 2018 van “Kerkdienst Gemist”  naar “Kerkomroep” is het op dit moment niet mogelijk om direct middels de website van de Hervormde Gemeente Arnemuiden de kerkdienst te volgen. U kunt al onze uitzendingen meemaken (of later beluisteren) via deze site op KerkOmroep.

De kerkdiensten die voor 1 februari 2018 via KerkdienstGemist werden uitgezonden, zijn vanaf heden niet meer beschikbaar. 

Voor meer informatie, zie de kerkbode van januari 2018.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!