Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor de erediensten

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 17 maart 2019 . De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week, met daarin onder meer de doelen voor de collectes tijdens de erediensten, vindt u op deze pagina.  Het kerkdienstenrooster voor de komende weken is hier voor u beschikbaar. 

Zondag 16 maart 2019

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
dr. M. Klaassen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. J. Th. Pronk, Sirjansland
Voorzang:Ps. 65: 1 en 9 Voorzang:Ps. 54: 1 en 3
Thema voor deze dienst:
Christus verhoogd aan het kruis
(serie over Johannes 3 – deel 6)
Thema voor deze dienst:
Biddend leven door de Heere
Schriftlezing: Numeri 21:1-9 en
Johannes 3: 9 – 16
Schriftlezing: 2 Kronieken 14:1-15
Kerntekst: Johannes 3:14,15 Kerntekst: 2 Kronieken 14:11
We zingen:
1. Ps. 45: 1
2. Ps. 79: 4
3. Ps. 6: 2, 3 en 4
4. Ps. 3: 2
5. Ps. 68: 10
We zingen:
1. Ps. 144: 1 en 7
2. Ps. 85: 1
3. Ps. 34: 5 en 6
4. Ps. 34: 9
5. Ps. 9: 1 en 10

 

16 maart – Kennismaken met cursus Theologische Vorming!

Op D.V. zaterdagmorgen 16 maart 2019 kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden welke gegeven wordt in verenigingsgebouw “De Hoeksteen” aan de Ring 13 te Middelharnis.

Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om te komen tot:

  • Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde belijdenis.
  • Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
  • Kennis te dragen van de geschiedenis van kerk en zending.
  • Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
  • Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Het is een eenjarige basiscursus van ca. 16 lesmorgens, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt. De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Na het basisjaar is er een mogelijkheid om door te stromen in een vervolgopleiding, waarin genoemde vakken breder worden behandeld.

Open dag

Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een morgen vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten. De docenten ds. P.L. de Jong, ds. J.C. Klein, ds. P. Wijnberger, en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 16 maart van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9.10 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12:45 uur worden de lessen beëindigd.

Meer informatie

De nieuwe cursus vangt op zaterdag D.V. 30 september 2019 aan. Voor actuele informatie kunt u ook de website: www.cursustvg.nl raadplegen. Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider
ds. A.L. Molenaar te Bruinisse, tel. 0111 – 48 38 80 of via e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com

 

UPDATE: Onderzoek naar missionaire presentie

Twee gemeenteleden doen onderzoek naar de ‘missionaire presentie’ van onze kerk: wat doen we buiten onze bestaande kerkmuren en hoe doen we dat? In welke mate zijn we aanwezig in onze samenleving als kerkelijke ‘gemeente-met-een-boodschap’?  

Recent is (onder meer via deze website) een enquête uitgezet waaraan maar liefst 100 deelnemers meededen. Een mooi aantal! De enquête maakt deel uit van een groter onderzoek. De resultaten zullen in een rapport worden verwerkt, en vervolgens worden gepresenteerd aan onze gemeenteleden. Wanneer en hoe, dat is nu nog niet bekend.

 

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!