Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor D.V. 27 mei 2018

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 27 mei 2018. De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week vindt u op deze pagina.  

Op de pagina “onze kerkdiensten” vindt u een toelichting op de invulling van onze erediensten. Verder is ook het kerkdienstenrooster voor de komende weken voor u beschikbaar. 

Zondag 27 mei 2018

Morgendienst
aanvang 10:00
Middagdienst
aanvang 16:30
ds. Goudriaan, Ede ds. M. Goudriaan, Ede
Voorzang: Ps. 41: 6 en 7 Voorzang: Lofz v Zacharias: 1 en 2
1. Ps. 35: 9 en 13
2. Ps. 81: 15
3. Ps. 119: 67 en 68
4. Ps. 34: 5 en 6
5. Ps. 147: 6
1. Ps. 143: 5 en 10
2. Ps. 33: 3
3. Ps. 68: 10 en 17
4. Ps. 119: 9 en 47
5. Ps. 73: 13
Schriftlezing: Jeremia 38: 14-28 Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17
Kerntekst: Jeremia 38:20 Kerntekst: Romeinen 8: 9
Thema: Koning en profeet ontmoeten elkaar Thema: Christus en Zijn Geest

 

De doelen voor de collectes tijdens deze diensten vindt u in de weekbrief

Uitnodiging

Beste jongeren,
Weten jullie het nog, bij het rolsurfen op kamp, was heel het team nodig om vooruit te komen. Iedereen draagde hierbij zijn/haar steentje bij, met allemaal verschillende taken. De één schouwde de ronde ton naar voren (zwaar werk), de ander duwde de surfplank (nauwkeurig werk) en weer iemand anders gaf aanwijzigingen (onderwijs).
Weet je, de inzet van allen was nodig om aan de overkant te komen. Komt dit bekend voor? Ik bedoel, je hoeft niet alleen te ploeteren, maar je mag samen optrekken, samen leren, samenmet elkaar een bouwwerk vormen. Ga je dan voor een ‘luchtkasteel’, waar de wereld vol van is? Of besteed jij je tijd en energie in dienst van een Koninkrijk, niet met handen gemaakt, maar steunend op de Hoeksteen, die stormen kan weerstaan!
Jongeren, zullen we daar samen as. zondagavond (27 mei) hierover doorpraten, nadenken en luisteren? Want dat moet je weten, of je een levende steen bent!
Van harte welkom, neem gerust wat vrienden mee. We eten eerst een tosti na de middagdienst (18.15 h) en starten om 19.30 h met de thema-avond. Voor meer info zie de flyer.

Gemeenteavond Stefan Middelkoop

Woensdag 21 februari werd een gemeenteavond verzorgd door Stefan Middelkoop. Hij sprak over het thema “Als je kinderen niet meer geloven”. Voor gemeenteleden die deze avond niet konden bijwonen, of voor hen die de avond nog eens willen naluisteren, is de opname van deze gemeenteavond hier beschikbaar.

Kerkradio via deze website

In verband met de overstap per 1 februari 2018 van “Kerkdienst Gemist”  naar “Kerkomroep” is het op dit moment niet mogelijk om direct middels de website van de Hervormde Gemeente Arnemuiden de kerkdienst te volgen. U kunt al onze uitzendingen meemaken (of later beluisteren) via deze site op KerkOmroep.

De kerkdiensten die voor 1 februari 2018 via KerkdienstGemist werden uitgezonden, zijn vanaf heden niet meer beschikbaar. 

Voor meer informatie, zie de kerkbode van januari 2018.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!