Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor de erediensten

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 23 september 2018. De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren. De weekbrief voor de nieuwe week, met daarin onder meer de doelen voor de collectes tijdens de erediensten, vindt u op deze pagina.  Het kerkdienstenrooster voor de komende weken is hier voor u beschikbaar. 

Zondag 23 september 2018

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
ds. J.P.J. Voets,Ridderkerk dr. M. Klaassen
Voorzang: Ps. 23: 1 en 3 Voorzang: Ps. 15: 1 en 2
Thema voor deze dienst:
Je wordt gezien
Thema voor deze dienst:
De zegen van Christus’ dood voor het leven van de christen
Schriftlezing: Lukas 18:35-56 en Lukas 19:1-10 Schriftlezing:Romeinen 6: 1-14
Kerntekst: Lukas 19:1-10 Kerntekst: Zondag 16, vraag 43
We zingen:
1. Ps. 95: 1 en 2
2. Ps. 119: 3
3. Ps. 57: 5 en 7
4. Ps. 31: 5 en 17
5. Ps. 37: 11 en 14
We zingen:
1. Ps. 66: 8
2. Ps. 66: 9
3. Gez. 5: 7 en 8
4. Ps. 64: 10
5. Ps. 143: 10
blue-document-download-iconDownload hier de preeksamenvatting!

 

Kerstoratorium – zangers en zangeressen gevraagd!

Kerstoratorium

Op D.V. zaterdag 22 december hopen wij als koor het oratorium ‘De Belofte Vervuld’ uit te voeren tijdens onze kerstzangavond. Een oratorium is een vocaal stuk, waarbij koor en musici met een verteller een boodschap willen uitdragen. ‘De Belofte Vervuld’ vertelt het kerstverhaal, waarin uiteraard de geboorte van onze Here Jezus Christus verkondigd wordt.

Tekst en muziek van dit oratorium zijn van de hand van Jan-Peter Teeuw. De muzikale begeleiding hierbij is met orgel, piano, fluit, hobo en trompet.

Tijdens de kerstzangavond zal het Marnixkoor uit Vlissingen dit oratorium met ons meezingen. Ons kinderkoor Jubilate zal die avond haar eigen repertoire zingen.

Al eerder hebben wij oratoria gezongen, zoals het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’, het scheppingsoratorium ‘Schepping’ en in de lijdenstijd het passie-oratorium ‘Van Liefde Ongekend’. Aan al deze muzikale uitvoeringen hebben gastzangers en gastzangeressen hun medewerking verleend.

Graag willen we u en jou opnieuw in de gelegenheid stellen om dit mooie muziekstuk met ons mee te zingen. Als sopraan, alt, maar zeker ook als bas of tenor bent u van harte welkom!

Als tegemoetkoming in de onkosten vragen we de gastleden € 25,- te betalen.

We repeteren iedere maandag, vanaf 20:00 tot 22:00 uur.

Mogen we u en jou bij de repetities ontmoeten?

Hartelijke groet,

De Lofstem

Kerkradio via deze website

In verband met de overstap per 1 februari 2018 van “Kerkdienst Gemist”  naar “Kerkomroep” is het op dit moment niet mogelijk om direct middels de website van de Hervormde Gemeente Arnemuiden de kerkdienst te volgen. U kunt al onze uitzendingen meemaken (of later beluisteren) via deze site op KerkOmroep.

De kerkdiensten die voor 1 februari 2018 via KerkdienstGemist werden uitgezonden, zijn vanaf heden niet meer beschikbaar. 

Voor meer informatie, zie de kerkbode van januari 2018.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!