Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Welkom!

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente (PKN) van Arnemuiden
Een gemeente met een Kerk waaruit het Evangelie van Gods genade en goedheid vanaf het jaartal 1574 wordt verkondigd.

Op deze website vindt u informatie over de gemeente, haar commissies en verenigingen, zendingswerk en het Woord van God. Alle onderwerpen die gepubliceerd staan op deze site zijn te raadplegen in het menu bovenaan deze pagina. Wij hopen dat deze website een bijdrage mag leveren aan de opbouw van het Christelijk geloof in uw leven.

Liturgie voor D.V. 19 februari 2017

Hieronder vindt u de liturgie voor de erediensten van D.V. zondag 19 februari 2017. De diensten zijn live, of later, via de kerkradio te beluisteren.

Op de pagina “onze kerkdiensten” vindt u een toelichting op de invulling van onze erediensten. Verder is ook het kerkdienstenrooster voor de komende weken voor u beschikbaar.

 

Morgendienst aanvang 10:00 Middagdienst aanvang 16:30
dr. M. Klaassen
bediening Heilige Doop
ds. W.J. Gorissen uit Voorthuizen
Voorzang: Ps. 142: 2 en 7 Voorzang:Ps. 55: 1 en 13
1. Ps. 105: 1
2. Ps. 105: 3
A. Ps. 105: 5
B. Ps. 134: 3
3. Ps. 40: 3 en 4
4. Ps. 2: 7
5. Ps. 72: 3 en 9
1. Ps. 33: 1 en 11
2. Ps. 103: 1
3. Ps. 25: 3 en 9
4. Ps. 103: 7
5. Gebed des Heeren: 2 en 3
Schriftlezing: Mattheüs 3: 13-17 Schriftlezing: Lukas 15:11-32
Kerntekst: Mattheüs 3: 13-17 Kerntekst: Lukas 15:31
Thema: Jezus' doop – onze doop Thema: 3x vergeten!

De opbrengst van de collectes tijdens deze erediensten is bestemd voor Gemeenteopbouw en de Kerkelijke gebouwen. De opbrengst van de collecte bij de uitgang is ook bestemd voor de kerk.

Bijbellezen, hoe doe je dat?

Het klinkt zo gewoon en vertrouwd: “laten we een stukje uit de Bijbel lezen”. Maar iets lezen uit de Bijbel betekent niet meteen dat je/u werkelijk begrijpt wat er staat en wat God in het tekstgedeelte aan jou/u wil duidelijk maken. Besef dat goed en nauwkeurig Bijbellezen een zaak is van levensbelang: de Bijbel kan en wil ons immers wijs maken tot zaligheid! (2 Tim 3:15)

Er zijn veel verschillende methoden die kunnen helpen bij het doen van Bijbelstudie: heel eenvoudige methoden, maar ook methoden die vragen om wat meer diepgang en gesprek.

We wijzen u/jou graag op de website van LCJ (zie hieronder), waar heel duidelijk een aantal methoden en hulpmiddelen worden toegelicht. Van harte aanbevolen!